സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ സര്‍വീസ് സംബന്ധ വിഷയങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും മലയാളത്തിലാകണമെന്ന് ഉത്തരവ്

തിരുവനന്തപുരം: സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കെതിരെയുള്ള അച്ചടക്ക നടപടികള്‍, മെമ്മോകള്‍, സ്ഥലംമാറ്റവും സ്ഥാനക്കയറ്റവും, നിയമന ഉത്തരവുകളും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സര്‍വീസ് സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും മലയാളത്തിലായിരിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശിച്ച് ഉത്തരവായി.
മലയാളം ഭരണഭാഷയായി ഉപയോഗിക്കുതിന്റെ പുരോഗതി അവലോകനത്തിനുള്ള സംസ്ഥാനസമിതിയോഗത്തില്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ നിര്‍ദേശത്തെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ-ഭരണപരിഷ്‌കാര (ഔദ്യോഗിക ഭാഷ) വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍/അര്‍ധസര്‍ക്കാര്‍/പൊതുമേഖല/സ്വയംഭരണ/സഹകരണസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരെ സംബന്ധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് ഉത്തരവ് ബാധകമാണ്.