സാമ്പത്തിക, വാണിജ്യ,കായിക മേഖലകളില്‍ വന്‍കുതിപ്പുമായി ഖത്തര്‍

ദോഹ: വന്‍കിട രാഷ്ട്രങ്ങളെ വെല്ലുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ഖത്തര്‍. സാമ്പത്തിക, വാണിജ്യ, കായിക മേഖലകളില്‍ ഇക്കാര്യത്തില്‍ ത്വരിത നടപടികളാണ് രാജ്യം തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു

Related Articles