കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ചില വഴികള്‍

മനുഷ്യശരീരത്തിലെ ഏതൊരവയവത്തേയും പോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് നമ്മുടെ കണ്ണുകളും. എന്നാല്‍ പലരും കണ്ണുകളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്ഥവം. അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികള്‍ മുതല്‍ മുതിര്‍ന്നവര്‍ വരെ കണ്ണടകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കണ്ണുകളെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ഭക്ഷണ രീതിയും ജീവിത ശൈലിയിലും തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു