സുലൈമാനി ക്ക് ഭൂരിപക്ഷം

Untitled-1 copy പരപ്പനങ്ങാടി: സ്ഥാനാർത്ഥികളും പരിവാരങ്ങളും പ്രചരണ ത്തിൻ്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും സ്ഥലത്തെ പ്രധാന ഹോട്ടലുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചതിനാൽ ഒരാഴ്ച്ചക്കാലമായി ഉണർന്ന ഭക്ഷണ ഔട്ട് ലെറ്റ് വിപണി കളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുന്തോറും ജന ബാഹുല്യം കുടി വരികയാണ്. അതെ സമയഠ റോഡോ ര ചർച്ചകൾ കത്തി പടർന്നതോടെ ” സുലൈമാനി ക്കാണ് ഭൂരിപക്ഷ വില്പന നടക്കുന്നത്. ചില യി ട ങ്ങളിൽ കട്ടൻ ചായക്കൊപ്പം പരിപ്പ് വട യും പൊടി പാറിയ കച്ചവടം നടക്കുന്നത് മാറ്റത്തിൻ്റെ സൂചനയായി കണകാക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ബിരിയാണി കുടുംബ യോഗ ങ്ങൾ കാറ്ററിംഗ് യൂനിറ്റുകൾക്ക് നൽകുന്ന കൊയ്ത്ത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സമത്വ വ്യവസ്ഥയിൽ പങ്കാളിത്തം വഹിക്കാൻ വന്നപാവപെട്ട സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ നെഞ്ചിൽ തീയും പുകയുമാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത് .