ഉണക്കതേങ്ങ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറെ ഗുണം

നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിലെ ഒഴിച്ചുകൂടാന്‍ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ് തേങ്ങ. എന്നാല്‍ പച്ച തേങ്ങയെക്കാള്‍ ഗുണം ഏറെ കൂടുതലാണ് ഉണക്ക തേങ്ങയ്ക്ക് എന്ന കാര്യം എത്രപേര്‍ക്കറിയാം. ഇതെ കുറിച്ച് തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു

Related Articles