ബ്രേക്ക് പാഡുകള്‍ എപ്പോഴെല്ലാം മാറ്റണം

ഇന്ന് സ്വന്തമായി ഒരുവാഹം കൈവശമില്ലാത്തവര്‍ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. എന്നാല്‍ തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ മെയിന്റനന്‍സിനെ കുറിച്ച് പലര്‍ക്കും വിലയ അറിവുണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ബ്രേക്കിംഗിനെ കൂടി ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരോരുത്തരുടെയും ഡ്രൈവിംഗ് മികവ് പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്‍ ബ്രേക്ക് പാഡുകള്‍ മാറ്റാറായോ എന്നകാര്യം തുടര്‍ന്നുവായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു