ബിപി കുറയ്ക്കാന്‍ ഒരു കഷ്ണം പേരക്ക മതി

തിരക്ക് പിടിച്ച ഇന്നത്തെ ജീവിത സാഹചര്യത്തില്‍ രക്തസമ്മര്‍ദ്ദമുള്ളവരുടെ എണ്ണവും വര്‍ധിച്ചുവരികയാണ്. ജീവനു തന്നെ അപകടമായി മാറുന്ന ബിപിയെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍
തുടര്‍ന്നു വായിക്കാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു