ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ടിംഗിനിടെ ഏഴു വയസ്സുകാരി കൊല്ലപ്പെട്ടു

ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ടിംഗ് എന്നു എപ്പോഴും ഹരവും കൗതുകവും തീര്‍ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എന്നാല്‍ പലപ്പോഴും ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ടിംഗ് പല അപകടങ്ങളും വരുത്തി വെക്കാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത്തരത്തില്‍ ഒരു യുവാവ് നടത്തിയ കൈവിട്ട ബൈക്ക് സ്റ്റണ്ടിംഗിനിടെ

തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു