ഭാവനയുടെ ബാംഗ്‌ളൂരിലെ ഗംഭീര വിവാഹസല്‍ക്കാരം

മലയാളത്തിന്റെ പ്രയി താരം ഭാവനയുടെ നിര്‍മാതാവ് നവീനിന്റെയും ബാംഗ്ലൂരിലെ വിവാഹസല്‍ക്കാരം  തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാന്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു