ആയുര്‍വേദം പ്രകാരം അത്താഴം ഇങ്ങനെ

നമ്മുടെ ഭക്ഷണ ശീലങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് രാത്രി ഭക്ഷണം. ആയുര്‍വേദ പ്രകാരം നമ്മുടെ അത്താഴം എന്തായിരിക്കണമെന്ന്  തുടര്‍ന്ന് വായിക്കാാന്‍ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യു