സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്ന്‌ വിരമിച്ചു

unnamed (1)കേരള ഗ്രാമീണ ബേങ്ക്‌ വെങ്ങാട്‌ ശാഖയില്‍ നിന്ന്‌ മാനേജര്‍ ആയി വിരമിച്ച(37 വര്‍ഷം) ബാബു പറങ്ങോടന്‍. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ചെനക്കല്‍ സ്വദേശിയാണ്‌.