മുഴുവന്‍ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ്

പരപ്പനങ്ങാടി ബിഇഎം ഹയര്‍സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളില്‍ നിന്നും മുഴുവന്‍ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ് നേടിയ സി.ഗാഥ