പുതിയറക്കല്‍ അബ്ദുല്‍ഗഫൂര്‍ (44 )നിര്യാതനായി

00ed78b2-e03d-44e4-af3a-c06dbfffbd39പരപ്പനങ്ങാടി:അഞ്ചപ്പുരയിലെ മാര്‍ക്കറ്റ് റോഡിലെ പുതിയറക്കല്‍ അബ്ദുല്‍ഗഫൂര്‍ (44 )നിര്യാതനായി. ഭാര്യ:സീനത്ത്.മക്കള്‍:സിനാന്‍,അ൦ദാന്‍