പാലേരിമാണിക്ക്യത്തിലെ ഒരു രംഗം

മലയാള സിനിമയിലെ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്ത്  ടി. ദാമോദരന്‍ അഭിനയിച്ച പാലേരിമാണിക്ക്യത്തിലെ ഒരു രംഗം