പാലേരിമാണിക്ക്യത്തിലെ ഒരു രംഗം

മലയാള സിനിമയിലെ അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത തിരക്കഥാകൃത്ത്  ടി. ദാമോദരന്‍ അഭിനയിച്ച പാലേരിമാണിക്ക്യത്തിലെ ഒരു രംഗം

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_WrwgVOH5Ck[/youtube]

Related Articles