പാറക്കടവ് കളത്തിങ്ങല്‍ നൂറ് മുഹമ്മദ് കുട്ടി(58)

മൂന്നിയൂര്‍:  പാറക്കടവ് കളത്തിങ്ങല്‍ നൂറ് മുഹമ്മദ് കുട്ടി(58) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ:സുലൈഖ. മക്കള്‍: സല്‍മ, നിസാമുദ്ദീന്‍. സഹോദരി: മൈമൂനത്ത് .