പാത്തുമ്മ ഹജ്ജുമ്മ (85)നിര്യാതയായി

Pathumma hajummaപരപ്പനങ്ങാടി : മൂന്നിയൂർ ആലിൻചുവട് പരേതനായ കുവതൊടിക ആലസ്സൻകുട്ടിയുടെ മകളും കെ.ടി. ഹംസയുടെ മാതാവുമായ പാത്തുമ്മ ഹജ്ജുമ്മ (85)നിര്യാതയായി . മക്കൾ :ഹംസ,നെഫീസ . മരുമക്കൾ:അബ്ദുള്ള, അസ്മാബി. സഹോദരങ്ങൾ: മുഹമ്മദ്, സുലൈഖ,പരേതനായ അലവിഹാജി.