പരപ്പനങ്ങാടി കോളേജ് സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് വേള്‍ഡ് കപ്പ് 2018