താര ദമ്പതികളുടെ ബുള്ളറ്റ് യാത്ര വൈറലാകുന്നു

യാത്രകള്‍ ചെയ്യാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരായി അരുതന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാല്‍ അക്കൂട്ടത്തില്‍ ഇന്ന് യുവാക്കളുടെ ഹരമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബുള്ളറ്റുകള്‍ പറപ്പിച്ചുള്ള യാത്രകള്‍. അത്തരത്തില്‍ താരദമ്പതികളുടെ ഒരു യാത്രയാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഇപ്പോള്‍ വയറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. താരദമ്പതികളുടെ ബുളളറ്റ് യാത്രാ അനുഭവങ്ങള്‍ അറിയാം…ക്ലിക്ക് ചെയ്യു തുടര്‍ന്നു വായിക്കു…